SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA

    Sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienia i dar posłania. 

    Sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego są: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, one są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzenie przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. 

Sakramenty

Przygotowanie do Bierzmowania

14 stycznia, 2023

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ: uczestnictwo we Mszy św. o godz. 9:00 w dolnym kościele (udokumentowane...

Czytaj całość
Sakramenty

Przygotowanie do Komunii św. rocznicowej

14 stycznia, 2023

Komunia święta rocznicowa odbędzie się 4 czerwca 2023 o godz. 16.00.

Czytaj całość
Sakramenty

Przygotowanie do I Komunii św

14 stycznia, 2023

Szanowni, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej w 2023 roku! Spotkanie z rodzicami i opiekunami przed...

Czytaj całość
Sakramenty

Przygotowanie do Chrztu św

14 stycznia, 2023

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim,...

Czytaj całość