Przygotowanie do Chrztu św

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany  w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”.
św. Grzegorz z Nazjanzu

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU CHRZTU W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W KALISZU

Od listopada 2015 r. Chrzest św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca

Rodzice dziecka przygotowani przez sakrament małżeństwa:
Pierwsze  spotkanie w kancelarii – na 8 tygodni przed Chrztem:
1.    ustalenie daty katechezy i daty udzielenia Chrztu świętego;
2.    wysłuchanie przez Rodziców i Chrzestnych katechezy przed Chrztem;
3.    Zebranie dokumentów:
a)    akt urodzenia
b)    świadectwo ślubu kościelnego rodziców
c)    świadectwa rodziców chrzestnych z ich parafii


Drugie spotkanie w kancelarii:
1.    przedstawienie dokumentów
2.    wpis do Księgi chrztów

KATECHEZY CHRZCIELNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH w sali z prawej strony kościoła (od ul. Wąskiej) – dwa terminy jeden do wyboru

KATECHEZA  – druga i czwarta sobota miesiąca – godz. 17.00

Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych:
1. Wydajemy tylko po osobistej rozmowie z Kandydatem czy Kandydatką
             (nie wydajemy osobom trzecim)

2. Kandydaci przebywający czasowo (ponad 3 miesiące) poza Kaliszem mogą otrzymać tylko potwierdzenie o przyjętych sakramentach
w naszej Parafii. (Te dokumenty możemy wydać najbliższej rodzinie). Zaświadczenie to jest podstawą do rozmowy duszpasterskiej  z Proboszczem parafii tymczasowego miejsca zamieszkania po której otrzymuje się odpowiednie zaświadczenie.
3. Kandydaci przebywający czasowo (ponad 6 miesiące) za granicą mogą otrzymać tylko potwierdzenie o przyjętych sakramentach w naszej Parafii. (Te dokumenty możemy wydać najbliższej rodzinie). Zaświadczenie to jest podstawą do rozmowy duszpasterskiej z Proboszczem parafii tymczasowego miejsca zamieszkania po której otrzymuje się odpowiednie zaświadczenie.

Wszechmogący Boże, Ty nam dajesz udział w misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna + spraw, abyśmy umocnieni przez Ducha, który czyni z nas Twoje dzieci * prowadzili nowe życie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen