Przygotowanie do I Komunii św

Szanowni, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej w 2023 roku!

Spotkanie z rodzicami i opiekunami przed I Kom. Św. 2024 w dniu 19 września o godz. 18.45  – wszystkie szkoły .                                                       

Uroczystość I Komunii św. w 2024 r.:

12 maja 2024 – szkoła podstawowa nr 7

19 maja 2024 – szkoła podstawowa nr  14

26 maja 2024 – szkoła podstawowa nr 18

02 czerwca 2024 – szkoła podstawowa nr 4

W latach następnych od drugiej niedzieli maja w układzie:

druga niedziela maja szkoła pod. nr 7;

trzecia niedziela maja szkoła pod. nr 14;

czwarta niedziela maja szkoła pod. nr 18;

piąta niedziela maja lub pierwsza niedziela czerwca szkoła pod. nr 4