Ochrona danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski,  w dniu 13 marca 2018r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Polna 8.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest działalność duszpasterska (realizująca się min. przez: prowadzenie ksiąg parafialnych i innych dokumentów, sporządzanie odpisów i innych zaświadczeń, ewidencjonowanie intencji mszalnych, wypominkowych, itp.), która to:
– jest niezbędna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i/lub prawa świeckiego),
– jest niezbędna do ochrony żywotnych interesów osoby, której te dane dotyczą, bądź innej osoby trzeciej,
– jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., art. 7 punkt 3, 4, 5.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty należące do tzw. porządku kanonicznego (np. kuria diecezjalna, inne parafie)

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania przyczyn duszpasterskich lub tak długo jak występuje ciążący na administratorze obowiązek prawny wynikający z prawa kanonicznego.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zależności od celu w jakim dane zostały pozyskane, zgodnie z Dekretem wymienionym we wstępie.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informuję o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies (tzw. ciasteczka – pliki, które może zapisać Twoja przeglądarka w urządzeniu, na którym oglądasz moją stronę).

Pliki cookies służą mi szczególnie do spersonalizowania wyglądu strony jak również do celów związanych ze statystyką.

Zawsze masz możliwość wyłączenia zapisywania tych plików (ciasteczek). W tym celu zmień ustawienia w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie domowej Twojej przeglądarki bądź też na stronach producenta urządzenia z którego korzystasz. Jeśli nie zgadzasz się na to, proponuję opuścić moją stronę.