Modlitwa

– aby w naszej parafii rosła coraz bardziej troska o wspólne dobro jakim jest nasza świątynia i nasza wspólnota parafialna

– o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich ofiarodawców i tych którzy włączają się swoją pracą i zaangażowaniem w dzieła rozwijane przy naszej parafii

Ofiary materialne

– składane do puszki z napisem „Ofiary na utrzymanie świątyni”

– składane podczas zbiórek w I niedzielę miesiąca z przeznaczeniem na remonty Kościoła

– ofiary, które można składać w kancelarii parafialnej

Wpłaty na Konto parafialne

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Polna 8.

54 1240 2946 1111 0010 0211 0573 – Z dopiskiem „Ofiara na cele kultu religijnego – Remonty”

Odpisy 1% w Rozliczeniach podatkowych

Na likwidację barier architektonicznych w naszym Kościele

Organizacja Pożytku Publicznego – Fundacja Księdza Orione Czyńmy dobro

Nr KRS – 0000282796

Dopisek – Kalisz Polna

Pomimo, że jesteśmy wierzący i zamieszkujemy blisko siebie, to często nie dostrzegamy wokół osób potrzebujących pomocy. Nie odwiedzamy się, unikamy rozmów i nie reagujemy na trudności, jakie przeżywają nasi sąsiedzi.

Bóg udziela nam hojnie swoich darów i pragnie, aby Jego dzieci dorastały do bycia prawdziwym Kościołem przez pomaganie sobie nawzajem, szukanie tych, którzy są w potrzebie i niesienia im stosownej pomocy.

Należy dopomóc ludziom, aby odkryli, że miarą dojrzałości chrześcijańskiej jest troska i dostrzeganie ludzi potrzebujących różnorakiej pomocy. „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich” Flp 2,4. Wypełnij formularz.

Rozejrzyj się wokół siebie i znajdź osobę potrzebującą pomocy, określ, jakiej pomocy potrzebuje: modlitwy, rozmowy, poświęcenia czasu, bo Wiara bez uczynków jest martwa.