Przygotowanie do Bierzmowania

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ:

  1. uczestnictwo we Mszy św. o godz. 9:00 w dolnym kościele (udokumentowane w indeksie/zeszycie),
  2. systematyczne i aktywne uczestniczenie w spotkaniach grupy,
  3. aktywne uczestniczenie w kursie ewangelizacyjnym EUREKA,
  4. zgłoszenie się na rozmowę duszpasterską w jednym z zaproponowanych terminów (będą podane w grupie na fb: BIERZMOWANI’23),
  5. co miesiąc (najlepiej w I piątek) przystępować do Sakramentu Pokuty,
  6. sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu,
  7. w miarę możliwości uczestniczyć  w nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz nabożeństwach majowych,
  8. odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach,
  9. wszędzie starać się być świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.