Ogłoszenia Parafialne 15.10.2023

 1. Dzisiaj 15 października przypada 51 rocznica poświęcenia naszego kościoła.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o 17.15. Dzieci od poniedziałku do piątku o 16.30.
 3. Trwamy w modlitwie o zaprzestanie wojny na Ukaranie i Ziemi Świętej.
 4. Dzisiaj 15 października z okazji 45 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża przeżywamy w Polsce XXII Dzień Papieski XXIII Dzień Papieski pod hasłem „CYWILIZACJA ŻYCIA” dedykowany pamięci i budowaniu żywego pomnika św. Jana Pawła II. Z tej okazji co roku można złożyć przed kościołem ofiarę do puszki na wsparcie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin w naszej diecezji..
 5. W kościele katedralnym zostanie odprawiona Msza św. o godz. 16.30 pod przewodnictwem ks. bp Łukasza Buzuna. Po Mszy św. będzie spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny na podstawie słów św. Teresy od Jezusa przygotowany przez Zespół Muzyki Sakralnej Lumen. Informacje na plakacie.
 6. Dzisiaj po mszy św. o 18.00 zapraszamy na adorację NS i modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie.
 7. Spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do I komunii świętej odbędzie się we wtorek 17 października o 18.45 dla wszystkich szkół.
 8. W TYM TYGODNIU obchodzimy: jutro w poniedziałek 16 święto św. Jadwigi Śląskiej, we wtorek 17 – św. Ignacego Antiocheńskiego, w środę 18 – święto św. Łukasza Ewangelisty, Pamiętajmy w modlitwie w intencji lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich pracowników i wolontariuszy służby zdrowia na mszy św. o 18.00; w piątek 20 św. Jana Kantego. W przyszłą niedziele 22 – wspomnienie św. Jana Pawła II.
 9. Wszystkich solenizantów i jubilatów otaczamy modlitwą i życzeniami.
 10. Zapraszamy na codzienną adorację Jezusa Eucharystycznego w Kaplicy Adoracji. W październiku do 17.00, a w piątek do 21.00.
 11. Przyjmujemy na wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i w niedziel po mszach św. oprócz 18.00.
 12. Rodziców, nauczycieli i katechetów zapraszamy razem z dziećmi do zaangażowania się w Korowód Świętych. Informacja na plakacie.
 13. Trwa nowy nabór kandydatów do sakramentu bierzmowania. Formularz znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i na parafialnym Facebooku. Prosimy o wypełnienie formularza internetowego oraz pobranie formularza w wersji papierowej i dostarczenie wypełnionego do kancelarii parafialnej do 18 października. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów we wtorek 24 października po mszy św. wieczornej.
 14. Za wszystkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz złożone ofiary i wpłaty na konto bankowe parafii składamy serdeczne Bóg zapłać. Czyniących dobro duchowe i materialne otaczamy wdzięczną modlitwą w każdy poniedziałek o 18.00. Informacja o podejmowanych przez parafię inwestycjach znajduje się w gablocie.
 15. Za tydzień odbędzie się liczenie wiernych w kościele.
 16. W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarze Parafian i Bliskich: Irenę Kruk-Stefanowską, Iwonę Piwońską, Lecha Mokrzeckiego, Krystynę Figiel, Wandę Rybicką, Stanisława Stańczyka, Danutę Witczak, Barbarę Półrolniczak, Krystynę Glapińską, Andrzeja Erenc i Barbarę Bałwas. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i polecamy Miłosierdziu Bożemu. Pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…..Wieczny odpoczynek……