Grupy

Żywy Różaniec

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną jest wspólnota Żywego Różańca.‭ ‬Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na‭ ‬przynależności do grupy zwanej Różą.‭ ‬Każda osoba w Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.‭ ‬Róża liczy‭ ‬20‭ ‬osób.‭ Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka,‭ ‬jest modlitwą za wszystkich ludzi żywych i umarłych. Każdy …

Żywy Różaniec Read More »

Wspólnoty Neokatechumenalne

Katechumenat jest drogą stawania się chrześcijaninem. W starożytnym Kościele, żyjącym pośród pogaństwa, kiedy człowiek chciał zostać chrześcijaninem, musiał przejść drogę formacji do chrześcijaństwa zwaną “katechumenatem”.  Pojęcie katechumenat opisuje cały proces poznawania Chrystusa i Kościoła oraz wrastania w Kościół. Katechumenat dzieli tę drogę na odcinki, etapy i stopnie oraz wyodrębnia najważniejsze punkty tej drogi specjalnymi obrzędami. …

Wspólnoty Neokatechumenalne Read More »

Schola

„Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie wystarcza” (J. Ratzinger). Dlaczego śpiew istnieje i jakie ma znaczenie? Dlaczego nie skupiamy się na słowie mówionym, czytanym, deklamowanym, a sięgamy po dźwięki, melodię, muzykę? Podobno słowo „śpiewać” jest jednym z najczęściej używanych słów w Biblii. I jak każde słowo zawarte w Biblii jest pewnym wydarzeniem. …

Schola Read More »

Radio Maryja

Rodzina Radia Maryja przy Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu początkami sięga roku 1993, kiedy to 13 grudnia ówczesny proboszcz śp. ks. Marian Kliś FDP powołał do istnienia Biuro Radia Maryja, którego pierwszym kierownikiem i założycielem był pan Tomasz Paszyn. (Działalność BRM w Polsce i zagranicą służy min. zbiórkom ofiar w celu rozwoju i promocji Radia …

Radio Maryja Read More »

Orioński Ruch Świecki

„Stuletnie doświadczenie Kościoła uczy nas, że ścisłe przylgnięcie duchowe Do osoby Założyciela i wierność jego misji, wierność wciąż uważna na znaki czasów, są źródłem życia obfitującym dla samego Dzieła przez niego założonego i dla całego Ludu Bożego. (…) Wy zostaliście powołani do uczestnictwa w łasce otrzymanej przez swego Założyciela, aby ją przekazywać do dyspozycji całego …

Orioński Ruch Świecki Read More »

Ognisko Parafialne

„Wzrastanie w wierze i miłości” Świetlica socjoterapeutyczna mieści się przy Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, ul. Polna 8. Celem świetlicy jest wychowywanie dzieci w duchu chrześcijańskim oraz pomoc w kryzysach  osobistych i szkolnych. Terapia obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej, wywodzące się z rodzin dotkniętych alkoholizmem i ubóstwem. Zapewniamy terapię wychowawczą zapobiegającą uzależnieniom. W świetlicy prowadzone …

Ognisko Parafialne Read More »

Liturgiczna Służba Ołtarza

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W KALISZU Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby – chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie, Jezu o łaskę skupienia: by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko …

Liturgiczna Służba Ołtarza Read More »

Duszpasterstwo Głuchych

Duszpasterstwo Głuchych – Miasta Kalisza przy parafii Opatrzności Bożej, ul. Polna 8 W każdą niedzielę, a także w święta  o godz. 10.00 jest sprawowana Msza św. w języku migowym dla Osób niesłyszących z Kalisza, ale też i spoza Kalisza. Przed Mszą św. o godz. 9.30 jest możliwość sakramentu pokuty i pojednania. Spotkania odbywają się w …

Duszpasterstwo Głuchych Read More »

Caritas Parafialna

Caritas Parafialna rozpoczęła  działalność w styczniu 2006 r. Jej celem jest wsparcie i pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Pomoc ma charakter głównie materialny (żywność, odzież etc.), chociaż potrzeby są również natury etycznej czy psychologicznej. Caritas Parafialna prowadzona jest przez księdza naszej parafii i trzy panie wolontariuszki. Obszar parafii został podzielony na trzy sektory, a każdy sektor …

Caritas Parafialna Read More »

Bielanki

Żeńska Maryjna Służba Liturgiczna – Bielanki. Nazwa pochodzi od białego stroju, jaki noszą dziewczęta w czasie procesji i pełnienia innych czynności liturgicznych. Bielanki to wspólnota parafialna, skupiająca dziewczęta. Można do niej należeć już od przedszkola i pozostać na zawsze.  Bielanką może zostać każda dziewczynka – wystarczą tylko dobre chęci. Bielanki spełniają w parafii różne funkcje. …

Bielanki Read More »