bp. Zbigniew Kiernikowski

Obrzęd obmycia rąk w liturgii

Katecheza bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 26 czerwca w parafii Wniebowzięcia NMP w Kocku Wolą Boga nasze uświęcenie W Eucharystii, w celebracji tego Najświętszego Sakramentu, Kościół przeżywa i wyraża siebie, a jednocześnie jako święte zgromadzenie w imię Pana staje się znakiem jedności i ostatecznie sakramentem zbawienia dla innych ludzi, dla całej ludzkości (zob. KK 1, 9, …

Obrzęd obmycia rąk w liturgii Read More »

Ołtarz znakiem jedynej ofiary Jezusa Chrystusa

Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, wygłoszona 6 listopada w katedrze siedleckiej. W naszych katechezach liturgicznych przeszliśmy już kilka etapów. Pierwszy z nich dotyczył obrzędów wstępnych Mszy świętej. Drugi związany był z liturgią słowa; dotyczył zarówno proklamacji, jak i odbioru słowa Bożego. W trzecim etapie rozważań pogłębiających nasze rozumienie i przeżywanie liturgii rozpoczęliśmy omawianie przygotowania darów. …

Ołtarz znakiem jedynej ofiary Jezusa Chrystusa Read More »

Symbolika ołtarza

Katecheza liturgiczna biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, wygłoszona 13 listopada, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim We wszystkich niemal religiach ołtarz to najważniejsze i centralne miejsce kultu składanego bóstwu czy Bogu. Praktyki religijne związane z ołtarzem kształtowały się przez pokolenia zarówno w kulcie pogańskim jak i w kulcie Starego Testamentu. W starożytności …

Symbolika ołtarza Read More »

Tajemnica ołtarza rzeczywistością przebaczenia

Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, wygłoszona 20 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. W poprzednich katechezach mówiliśmy o roli, jaką pełni ołtarz we wszystkich religiach, w historii Ludu Wybranego Starego Przymierza, w życiu Jezusa Chrystusa i Kościoła. Tłumaczyłem, że każdy znak jest odczytywany w zależności od tego, jak ludzie …

Tajemnica ołtarza rzeczywistością przebaczenia Read More »

Konsekracja ołtarza

Katecheza liturgiczna bp. Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 27 listopada w kościele pw. św. Wojciecha w Nowodworze WstępW tej części katechez mówimy o przygotowaniu darów i o przygotowaniu wspólnoty do tego, by właściwie przeżywała ten moment Eucharystii, by mieć udział w ofierze Chrystusa, co spełnia się w dalszej części Eucharystii, czyli w modlitwie eucharystycznej.Podobnie jak trzy ostatnie …

Konsekracja ołtarza Read More »

Składanie ofiary

Katecheza liturgiczna bp. Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 4 grudnia 2005 roku w siedleckiej katedrze. W ostatnich katechezach rozważamy rolę, jaką spełnia ołtarz w zgromadzeniu, w celebracji liturgicznej, i jak rozumienie tajemnicy ołtarza wpływa na nasze życie. W tej katechezie chcemy podjąć jedną z trudnych spraw w liturgii, mianowicie rozumienia ofiary i sensu jej składania. Istoty chrześcijańskiego …

Składanie ofiary Read More »

Bóg nie chce niczego od nas – On chce nas

Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 5 lutego w katedrze siedleckiej Przygotowanie na przyjęcie daru Boga Przygotowanie darów zawiera więc w sobie aspekt, który dotyczy każdego z nas. Chodzi o wejście w ducha ofiary składanej przez Jezusa Chrystusa, by mogła ona spełniać się także w nas, byśmy mogli stać się Jego uczniami, czyli tymi, którzy …

Bóg nie chce niczego od nas – On chce nas Read More »

Post eucharystyczny – przygotowanie daru z siebie

Katecheza liturgiczna księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona w katedrze siedleckiej 12 lutego 2006 roku.W naszych katechezach kontynuujemy temat przygotowania darów. Mówimy o tym już dość długo, ponieważ to jest ta część liturgii pozornie prosta, niemniej wymaga ona zatrzymania się nad jej poszczególnymi elementami, by jej nie sprowadzić do formalnego przygotowania darów ani też z drugiej …

Post eucharystyczny – przygotowanie daru z siebie Read More »

Kapłan – gwarant gotowości zgromadzenia

Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, wygłoszona 19 lutego 2006 w katedrze siedleckiej.Kontynuujemy omawianie tej części rytu Eucharystii, jaką jest przygotowanie darów. Błogosławieni, których Pan nasyci Ostatnio odwołałem się do tekstu proroka Izajasza: Lecz was, którzy porzucacie Pana, zapominacie o mojej świętej górze, nakrywacie stół na cześć Gada i napełniacie czarkę wina na cześć Meniego, was …

Kapłan – gwarant gotowości zgromadzenia Read More »

Fiat ludu Bożego gotowością do udziału w ofierze Jezusa Chrystusa

Katecheza liturgiczna bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, wygłoszona 26 lutego w katedrze siedleckiej Kontynuujemy nasze pochylanie się nad liturgią, byśmy coraz bardziej byli świadomi tego, co czynimy i co spełnia się w nas, kiedy Pan Bóg w liturgii i poprzez liturgię wchodzi w nasze życie.Liturgia jest służbą Bożą. Człowiek wykonuje w niej określone znaki i gesty; przynosi …

Fiat ludu Bożego gotowością do udziału w ofierze Jezusa Chrystusa Read More »