Parafia powstała dekretem Księdza Biskupa Franciszka Korszyńskiego z dnia 25 września 1952 r. Dekret erygujący naszą parafię wszedł w życie 29 września 1952 r.  Pracę duszpasterską w Parafii Opatrzności Bożej Biskup Jan Zaręba powierzył na stałe Zgromadzeniu Księży Orionistów. 

Władze wojewódzkie w Poznaniu zatwierdziły podstawowy projekt Kościoła parafialnego 31 lipca 1967 r., a 25 sierpnia tego roku władze powiatowe w Kaliszu wydały pozwolenie na rozpoczęcie budowy świątyni i jej zaplecza. Nadzór budowy powierzono inż. Romualdowi Zarębie – a kierownictwo – inż. Julianowi Kondraszewskiemu i inż. Władysławowi Matuszczakowiczowi, a odpowiedzialnym za budowę z ramienia orionistów był Ks. Proboszcz Józef Kołaciński oraz  Ks. Stanisław Drajczyk i Leszek Wojtyś. 

W dniu 25 sierpnia 1967 r. rozpoczęto budowę świątyni pod wezwaniem MATKI KOŚCIOŁA. 

Poświęcenia fundamentów świątyni dokonał 23 czerwca 1968 r. Ksiądz Biskup Pawłowski. Podczas tej uroczystości wmurowany został kamień węgielny poświęcony przez Papieża Pawła VI oraz akt erekcyjny parafii podpisany przez obecnych księży: Biskupa, Dyrektora Generalnego Zgromadzenia, duchownych i przedstawicieli parafian. 

– 11 października 1968 r. władze wojewódzkie w Poznaniu wyraziły zgodę na wybudowanie plebani. Została ona ukończona w 1971 r. 

Uroczyste rozpoczęcie służby Bożej w nowej świątyni nastąpiło 12 wrzesień 1972 r. Mszą Świętą o godzinie 12.30 kapłani zakończyli posługiwanie w kaplicy, baraku przy ul. Kościuszki i następnie procesjonalnie przeszli do świątyni przy ulicy Polnej. Pasterz diecezji dokonał poświęcenia dolnego kościoła. W górnym kościele nadal trwały prace budowlane. 

– 15 października 1972 r. (niedziela) – uroczyście oddano kościół do służby Bożej. Konsekrował go Ksiądz Biskup Jan Zaręba. Wcześniej dokonał wmurowania w mensę ołtarzową relikwii polskich świętych męczenników: Benedykta i Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Obecnych było trzech kardynałów: kard. Stefan Wyszyński; kard. John Król z USA i kard. Bertoli z Rzymu oraz wielu biskupów i księży. Był także Dyrektor Generalny Zgromadzenia Orionistów Giuseppe Zambarbierii. 

Pasterz Diecezji Włocławskiej dokonał w dniu 19 maja 1975 r. poświęcenia dzwonów . Otrzymały one imiona: 

=> Maryja o wadze 980 kg 

=> Józef o wadze 1480 kg 

=> Stanisław o wadze 540 kg