Zmarł ks. dr Leonard Pawlak FDP

Z żalem zawiadamiamy, że 19 lipca 2023 roku w  Wojewódzkim Szpitalu w Łodzi,
mając 89 lata życia, 70 lat profesji zakonnej i 64 lat kapłaństwa zmarł ks. dr Leonard Pawlak FDP

 

Ks. dr Leonard Pawlak FDP urodził się 11 października 1933 r. w Błaszkach, z rodziców Józefa i Anny z domu Ugorna. Ochrzczony w parafii św. Anny w Błaszkach 22 października 1933 r. Miał dwóch braci Sławomira i Tadeusza. Sakrament bierzmowania przyjął w 1947 r. Z powodu II wojny światowej naukę w Szkole Powszechnej rozpoczął dopiero w 1945 r. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Już wtedy myślał bardzo poważnie, aby swoje życie poświęcić Bogu. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1951 roku. W tym samym roku rozpoczął Nowicjat w Zduńskiej Woli, który ukończył złożeniem Pierwszej Profesji Zakonnej 15 sierpnia 1952 r. Studia odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów we Włocławku i Zduńskiej Woli w latach 1952-1959. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1955 r. Następnie święcenia diakonatu przyjął 22 lutego 1959 r., a prezbiterat 5 lipca 1959 r. w Domu Misyjnym w kaplicy Świętej Trójcy w Zduńskiej Woli z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego.

Posługa kapłańska:
1959 – 1963 – Studia teologiczno-biblijne na KUL
Od 1962 – Wykładowca Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym w Zduńskiej Woli
1964-1967 – Radca Prowincjalny Polskiej Prowincji
1969 – 1972 – Wykładowca Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
1968 – Doktorat na KUL na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pod tytułem: „Plagi egipskie w świetle krytyki biblijnej”.
1972 – 1975 – Licencjat nauk biblijnych na Biblicum w Rzymie
1981 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli
1987 – Wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną przy ATK w Warszawie
1997 – 2000 – Sekretarz Prowincjalny Polskiej Prowincji

Ks. Leonard pełnił również posługę przełożonego w Domach Zakonnych w Zduńskiej Woli, Warszawie Aninie i Warszawie przy ul. Barskiej. Kiedy Zgromadzenie odzyskało Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 1990 r. był jego pierwszym Dyrektorem. Przez 11 lat był także spowiednikiem sióstr Sercanek w Rożdżałach. Kuria Diecezjalna we Włocławku darzyła ks. Leonarda wielkim zaufaniem, stąd na okres sześciu lat powierzyła mu odpowiedzialną funkcję wizytatora w żeńskich domach zakonnych na terenie diecezji.
Ks. Leonard kilkakrotnie brał udział w Kapitułach Prowincjalnych i Generalnych Zgromadzenia Księży Orionistów.

Przez całe swoje życie był wykładowcą Pisma Świętego. Za ofiarną służbę na polu dydaktycznym i naukowym został odznaczony orderem Pro Ecclesia et Pontifice. To najwyższe odznaczenie papieskie wręczane jest osobom za szczególne zasługi na polu edukacyjnym, kulturalnym, organizacyjnym.

W ostatnich latach przebywał w Zduńskiej Woli, gdzie pomagał duszpastersko w parafii św. Antoniego. 17 lipca źle się poczuł i został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Łodzi, gdzie zmarł 19 lipca 2023 r., mając za sobą 89 lat życia, 70 lat życia zakonnego i 64 lata kapłaństwa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…