Sto lat obecności Księży Orionistów w Polsce: Centralne Uroczystości Jubileuszowe w Zduńskiej Woli

Sto lat obecności Księży Orionistów na ziemiach polskich stało się okazją do wspólnego świętowania. Jubileuszowa uroczystość, która odbyła się w Zduńskiej Woli, była okazją do uczczenia stulecia służby, oddania i poświęcenia, jakie Księża Orioniści złożyli na ołtarzu Boga i dla dobra ludzi w Polsce. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Gerhard Müller. Mszę św. koncelebrowali m.in.: biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, biskup senior Stanisław Gębicki, ks. Tarcísio Vieira FDP, przełożony generalny księży orionistów, ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP, ks. Dariusz Wilk, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyli także przedstawiciele Parlamentu i władz samorządowych oraz delegacji instytucji i zgromadzeń należących do oriońskiej rodziny zakonnej, jak również innych zgromadzeń życia konsekrowanego.

Ksiądz Kardynał w homilii jubileuszowej podkreślał, że: „Dziękujemy dziś za całkowitą odpowiedź Chrystusowi – w 100 letniej przeszłości na ziemiach polskich waszej Rodziny Oriońskiej – tylu charyzmatycznych osób wszczepionych w konstelację świętości ubogiego kapłana z Pontecurone; jak choćby można wymienić tylko niektóre postaci: Ks. Aleksandra który został posłany do Polski z listem z dnia 29 stycznia 1923r. w którym Orione pisał: bardzo pokornie i gorąco, dobroci i miłości w Chrystusie polecam kapłana rodzącego się Zgromadzenia. Zgromadzenie się rodziło i rozrastało bo przeszedł przez nie Pan. Nie można nie wspomnieć dwóch synów polskiej ziemi jak: bł. Franciszka – wiernego syna Kościoła i Zgromadzenia aż do całkowitej ofiary z życia w obozie w Dachau; czy Abpa. Bronisława – byłego Sekretarza Episkopatu Polski, który usłyszał od Założyciela Zgromadzenia: twoja misja jest w Warszawie.”

Na zakończenie Mszy św., słowa wdzięczności i życzeń wypowiedział bp Krzysztof Wętkowski. Podziękował księżom orionistom za ich posługę w diecezji włocławskiej. Zaznaczył też, że orioński jubileusz wpisuje się w jubileusz 900-lecia diecezji włocławskiej oraz nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej. Życzył jednocześnie, by z nową siłą i energią podejmowali kolejne zadania, stawiając zawsze w centrum Chrystusa.

Ks. Tarcisio Vieira FDP również wyraził radość z uczestnictwa w obchodach tego stulecia, „ponieważ wraz z nim celebrujemy Opatrzność Bożą, która wzbudziła w Małym Dziele Opatrzności Bożej Księdza Orione tak wiele energii dobra z Polski i dla Polski. To braterstwo i solidarność wewnętrzna i zewnętrzna narodów, tak kruchych i narażonych na egoizm indywidualny i zbiorowy, znajduje w tych pokornych i wielkodusznych tkankach ludzkości i duchowości swoją konkretność, siłę i nadzieję na przyszłość. Celebrowanie historii dobra jest aktem o wielkiej wartości obywatelskiej i zobowiązuje nas do kontynuowania wartości, projektów i dzieł w duchu Księdza Orione.”

Para Prezydencka, w liście skierowanym z okazji jubileuszu 100-lecia, napisała: „Zgodnie z poruszającym przesłaniem „Tylko miłość zbawi świat”, głoszonym przez św. Alojzego Orione — założyciela Zgromadzenia i licznych dzieł miłosierdzia, a także wielkiego przyjaciela Polski i Polaków — wspólnota oriońska niestrudzenie krzepi słowem Bożym, wspiera modlitwą i w najróżniejszych formach niesie pomoc dotkniętym przez los rodakom. (…) Rozmach, z jakim Zgromadzenie prowadzi ofiarną działalność duszpasterską i charytatywną na rzecz niepełnosprawnych, bezdomnych, skrzywdzonych bliźnich, budzi nasz podziw i szacunek. Jesteśmy pełni uznania, jak wielką wartość mają liczne projekty Księży Orionistów skierowane do młodzieży. Chcemy również złożyć serdeczne podziękowanie za solidarną pomoc udzielaną uchodźcom z ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy, szczególnie matkom z dziećmi. (…) Mieliśmy wielokrotnie okazję przekonać się osobiście, z jak ogromnym sercem i zaangażowaniem troszczą się Księża Orioniści o potrzeby swoich podopiecznych.”

Po Mszy Świętej miało miejsce otwarcie wystawy „100-lecie Zgromadzenia Orionistów w Polsce”, poświęcenie pomnika św. Alojzego Orione – przyjaciela Polski, otwarcie Ośrodka Specjalistycznego Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny Trampolina.

W dniach 26-28 maja miała też miejsce Strefa Mocy – czas modlitwy, uwielbienia i nawrócenia. Każdego dnia odbywał się wieczór ewangelizacyjny wraz z licznymi świadectwami nawrócenia. W ramach wspólnego świętowania tego pięknego Jubileuszu odbyły się koncerty Roksany Węgiel, zespołu Skaldowie, ks. Jakuba Bartczaka. Odbyła się także premiera filmu dokumentalnego: „Czyńcie dobrze wszystkim”.

Na uroczystości jubileuszowe do Zduńskiej przyjechały delegacje księży, sióstr orionistek, sióstr pasterek, nazaretanek oraz świeckich z Malborka, Włocławka, Kalisza, Izbicy Kujawskiej, Brańszczyka, Międzybrodzia Bialskiego, Warszawy, Wołomina, Łaźniewa, Koła, Otwocka, Zalesia Górnego, Bostonu, Londynu, Rzymu.

Obchody 100-lecia obecności Księży Orionistów w Polsce rozpoczęły się 28 stycznia i zakończą 20 listopada 2023 na Jasnej Górze podczas czuwania Charyzmatycznej Rodziny Oriońskiej.