Rekolekcje Oriońskiego Ruchu Świeckiego

W dniach od 5 do 8 października br., odbyły się coroczne Rekolekcje dla Oriońskiego Ruchu Świeckiego w Zduńskiej Woli, w których uczestniczyli członkowie koordynacji lokalnych z Włocławka z ks. Jerzym Ćwiklakiem i s. Martą Kalinowską, z Międzybrodzia z ks. Teofilem Górnym, a także z Wołomina, Izbicy Kujawskiej, Kalisza i Zduńskiej Woli. Nauki rekolekcyjne głosił Ks. Sylwester Sowizdrzał, który przybliżył uczestnikom postać i duchowość ks. Orione oraz jego zatroskanie o sprawy Boże i bliźniego. Ukazał też dziecięcą miłość ks. Orione do Matki Najświętszej przywołując Jego słowa: „Śpiewam Maryi, pozwólcie mi śpiewać. Przychodzę do sanktuarium z różańcem w ręku aby stać się podnóżkiem. (…)Przychodzę do Niej i czuję niezmierzony spokój”. Ks. Orione wiedział jakie jest miejsce Matki Bożej w kościele, w świecie. Jest Matką Miłości, która uczy nas jak kochać Jej Syna, jak słuchać Go i pełnić Jego wolę – Maryja, która stała się uczennicą swojego Syna.

W piątek nawiedziliśmy miejscowy cmentarz, by w ramach Jubileuszu 100-lecia Księży Orionistów w Polsce złożyć kwiaty i zapalić znicze oddając cześć zmarłym Księżom i Braciom Orionistom – to przecież oni tworzyli historię Małego Dzieła Boskiej Opatrzności w Polsce. Tu odmówiliśmy różaniec. Ks. Sylwester krótko powiedział nam o każdym księdzu i bracie, których szczątki tu spoczywają.

Był też wieczór filmowy. Obejrzeliśmy film pt:„ Sumienie Hioba. Rzecz o ks. Bolesławie Stefańskim” w reżyserii Piotra Zarębskiego. Jest to film o księdzu, który jako pierwszy duchowny w Polsce w czasach komunizmu otrzymał wyrok kary śmierci. Obecny był również reżyser filmu z małżonką, ks. Prowincjał Krzysztof Miś, ks. Piotr Jasek oraz Tomasz Rzymkowski wiceminister edukacji.

Nasze rekolekcje zakończyliśmy niedzielną Msza Świętą wraz z tutejszą wspólnotą parafialną pod przewodnictwem ks. Prowincjała Krzysztofa Misia.