Podpisanie umowy na termomodernizację czterech obiektów Zgromadzenia

W dniu 30 maja 2023 roku, w siedzibie Dyrekcji Prowincjalnej Zgromadzenia podpisano umowę na wykonanie zadania Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce.  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych. Ze strony zgromadzenia umowę podpisał ks. dr Krzysztof Miś – Przełożony Prowincjalny. Wykonawcę reprezentowali Łukasz Król – Wiceprezes Zarządu oraz Dariusz Nastarowicz – Członek Zarządu.

W ramach zadania wykonana zostanie głęboka termomodernizacja czterech obiektów: Kościoła św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli, Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, plebanii Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku oraz Domu Emeryta w Brańszczyku. We wszystkich obiektach zastosowane zostaną odnawialne źródła energii w postaci pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropy budynków, zainstalowane zostanie oświetlenie energooszczędne LED oraz nowoczesne systemy zarządzania obiektem (BMS). W kościołach w Zduńskiej Woli oraz Włocławku zainstalowane zostanie ogrzewanie podłogowe, które zapewni komfort termiczny wiernym w okresie zimowym. Wartość robót budowlanych wynosi 24.005.135,79 złotych, wartość całego zadania 25.996.313,79 złotych. Zadanie zostało wsparte dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19.085.575,00 złotych, co stanowi 73,42% całkowitych kosztów zadania.

Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. W pierwszym etapie Wykonawca opracuje kompleksową dokumentację techniczną, niezbędna do uzyskania pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. Roboty budowalne prowadzone będą od 3 kwartału 2023 roku we wszystkich czterech obiektach równocześnie.

Bieżące zadanie jest kolejnym, dla którego Zgromadzenie pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych zewnętrznych źródeł. Realizacja zadania nie tylko podniesie komfort użytkowania obiektów, ale przyczyni się również do zmniejszenia kosztów ich utrzymania oraz zredukuje emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów do atmosfery.