12 marca – 83 rocznica narodzin dla nieba św. Alojzego Orione

83 rocznica śmierci św. Alojzego Orione – Założyciela Zgromadzenia Księży Orionistów. Ten dzień może być dobrą okazją aby powrócić do źródeł swojego powołania, posłannictwa albo do odkrycia charyzmatu św. Alojzego Orione. Niech te kilka myśli towarzyszą nam dzisiaj.  

Ojcowska troska św. Alojzego Orione:

„Chociaż ja sam daleko jestem od was, zawsze przecież czuję waszą obecność w mojej duszy i sercu, a dziś przejmuje mnie wielka radość, kiedy mogę wam przesłać kilka słów i okazać naszą ścisłą łączność w słowach ojcowskiej miłości w Chrystusie dla podniesienia was na duchu i pokrzepienia na świętej drodze, po której kroczycie.”

Naprzód Duchowi Synowie:

„Przede wszystkim zwracam się do was, najdrożsi księża Polacy Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, do was, powołanych przez Jezusa do pracy, w której On sam w czasie trzyletniego nauczania dał przykład najwznioślejszego apostolstwa; dlatego sobie i wam powiadam: naprzód w Panu! My możemy jedynie siać i podlewać, ale wzrost może dać tylko Pan Bóg. Dlatego zalecam wam modlitwę – najodpowiedniejszy sposób do wywiązania się z naszych zadań i posłannictwa.”

Kierujmy się w życiu tymi słowami:

„Pokora i posłuszeństwo w pracy, życie nienaganne i szczerość intencji oraz gorąca i ustawiczna modlitwa są potężnymi środkami, aby otrzymać od Stwórcy błogosławieństwo w naszych przedsięwzięciach. Oby Jezus raczył błogosławić wam wszystkim i każdy krok waszego życia, abyście mogli święcie i owocnie wykonywać swoje obowiązki.”