W naszej Parafii od kilku miesięcy jest prowadzony PROGRAM ODNOWY l EWANGELIZACJI. Pracujemy nad wdrożeniem i realizacją Programu – czyli naszego powołania do wzajemnego ewangelizowania – głoszenia Stówa Bożego drugiemu człowiekowi, ponieważ na mocy Chrztu św. wszyscy jesteśmy wybrani i zobowiązani do apostolstwa. Kościół jest wezwany do misyjnego nawrócenia.
Parafia jest wspólnotą, która jednoczy nas w lud Boży czyli Kościół, a każdy człowiek jest częścią kościoła.
Parafia pokazuje nam drogę, wytycza właściwy kierunek, w parafii otrzymujemy sakramenty, uczestniczymy w Eucharystii, słuchamy Słowa Bożego, rozważamy Słowo, przez co rozwijamy się duchowo, wzrastamy w wierze, dorastamy do relacji z Bogiem i ludźmi. Jeżeli korzystamy z pomocy duchowych w Parafii, to tym samym jesteśmy powołani i zobowiązani do odpowiedzialności za parafię, za jej rozwój, podejmując misję głoszenia Chrystusa drugiemu.
Jesteś w błędzie, jeżeli myślisz i mówisz, że apostolstwo, ewangelizacja to rola kapłanów czy sióstr zakonnych.
Czy masz świadomość co otrzymałeś od Boga w sakramencie Chrztu św. i do czego jesteś powołany i zobowiązany?
Czy wiesz, że rodzice prosząc o chrzest, proszą o świętość dla swojego dziecka. W sakramencie Chrztu jesteś powołany do świętości stajesz się nowym stworzeniem, synem Boga, dziedzicem Boga, Bogu na własność przeznaczonym, wybranym, powołanym do pełni życia, do doskonałości, do szczęścia i miłości, czyli do Królestwa Boga żywego, który zawsze jest przy tobie i czeka byś zrobił ten pierwszy krok i otworzył się na niego, na jego miłość, przyjął go i mówił o nim, o jego miłości.
Nie można zatrzymać Chrystusa dla siebie, ale należy go głosić innym, dzielić się nim, swoim doświadczeniem z Nim. Czy spotkałeś Chrystusa?

Adam i Mariola Urbańscy